Regler för Åseda Truckmeet 2023

  • Insläpp av fordonen på fredagen från kl 14:00 till 20:00. På lördagen från kl 08:00 till 09:00. Det är de tiderna som gäller då vi ur säkerhetssynpunkt inte vill ha bilar i rörelse när större delen av åskådarna är på området!
  • Burkar och annat avfall ber vi er slänga på anvisade platser! Då det underlättar för oss på söndagen! Vi kommer även att dela ut sopsäckar vid ankomst, använd dessa och lämna dem sedan på anvisad plats. Nya säckar finns även att hämta ut på serveringsområdet vid behov.
  • Motorer ska stängas av senast 01:00 varje natt. 
  • Absolut förbud mot starkhorn på området, ”turkvissla” får användas fram till 00.00, dock med måtta.
  • På området är det absolut förbjudet att bråka eller tjabba. Detta leder till att man direkt blir avvisad från området. Respektera anvisningar från ordningsvakter samt funktionärer.
  • Det kommer att finnas licenserade vakter på plats, dessa tillsammans med evenemangsledningen fattar beslut om avvisning.
  • Om ditt fordon läcker olja, vänligen meddela detta vid uthämtande av utställningsnummer. Detta är väldigt viktigt!
  • Vid frågor, kontakta någon av funktionärerna på plats. Vid akuta frågor kontakta Evenemangschef Jesper Karlsson på tel. 070 247 52 17.

 

Om reglerna inte följs kan det leda till avvisning från området, vid lagbrott kopplas polis in.